BGH: Άκυρα τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της Apple για την τεχνολογία "swipe to unlock"

Στη δίκη ενώπιον του γερμανικού ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου (BGH) η Motorola αμφισβήτησε ότι την εγκυρότητα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που είχαν απονεμηθεί στην Apple σχετικά με την τεχνολογία "swipe to unlock". Πρόκειται για το ξεκλείδωμα της οθόνης ενός smartphone με συγκεκριμένη κίνηση του δακτύλου πάνω στην οθόνη.

                             GIF taken from https://www.youtube.com/watch?v=8eSrdgTHhK0

                             GIF taken from https://www.youtube.com/watch?v=8eSrdgTHhK0

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας χορηγείται για την προστασία εφεύρεσης που είναι νέα, περιέχει εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής (στο ελληνικό δίκαιο βλ. άρθρο 5 ν.1733/1987). Αν δεν συντρέχει κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία δεν χορηγείται δίπλωμα ή αν έχει ήδη χορηγηθεί αυτό ακυρώνεται δικαστικά. 

Στην περίπτωση αυτή το BGH έκρινε ότι δεν πληρούται η προϋπόθεση της εφευρετικής δραστηριότητας. Μπορεί η τεχνολογία της Apple να προσέθεσε ένα στοιχείο στην τεχνολογία swipe to unlock που ήταν ήδη γνωστή από την ενσωμάτωσή της σε κινητά τηλέφωνα της σουηδικής εταιρίας Neonode αλλά η προσθήκη αυτή δεν συνιστά εφευρετική δραστηριότητα. 

Η έννοια της εφευρετικής δραστηριότητας είναι αόριστη νομική έννοια, δύσκολο να συγκεκριμενοποιηθεί. 

Είναι η “δημιουργική συμβολή” του εφευρέτη στη στάθμη της τεχνικής. Έχει ύψος μεγαλύτερο από αυτό που αναμένεται από το μέσο ειδικό που ασχολείται με σχετικούς τεχνικούς τομείς. Προϋποθέτει “τεχνικό εμπλουτισμό” της στάθμης της τεχνικής.

Επομένως δεν είναι κάθε υπέρβαση της στάθμης της τεχνικής άξια προστασίας. Πρέπει αυτή η υπέρβαση να είναι αποτέλεσμα εφευρετικής δραστηριότητας. Υπάρχει δηλαδή ένα ενδιάμεσο στάδιο, στο οποίο υπάρχει μεν βελτίωση της τεχνικής, αυτή όμως η βελτίωση παραδίδεται στο public domain, επειδή δεν μπορεί να προστατευτεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Είναι η “συνηθισμένη” βελτίωση που μπορεί να πετύχει ο μέσος ειδικός. 

Τέτοια ήταν η βελτίωση της τεχνολογίας της Apple στην ήδη υπάρχουσα τεχνολογία της Neonode σύμφωνα με το δικαστήριο.

Το δελτίο τύπου του BGH είναι διαθέσιμο στα γερμανικά εδώ

Γιάννος Παραμυθιώτης, LL.M. [follow: @Paramythiotis_Y]

  

Η Toyota αδειοδοτεί δωρεάν την τεχνολογία υδρογόνου καυσίμου

copyright: Zero Emission Resource Organisatuon under  CC BY 2.0  License

copyright: Zero Emission Resource Organisatuon under CC BY 2.0 License

Η αυτοκινητοβιομηχανία Toyota ανακοίνωσε ότι οι ενδιαφερόμενοι (κατασκευαστές αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, εταιρίες ενέργειας που επιθυμούν αν κατασκευάσουν σταθμούς ανεφοδιασμού κλπ) μπορούν να χρησιμοποιήσουν χωρίς πληρωμή δικαιωμάτων (royalty free) την τεχνολογία που έχει αναπτύξει η εταιρία και η οποία αφορά στην κατασκευή και λειτουργία αυτοκινήτων που κινούνται με υδρογόνο. Εκ πρώτης όψεως η κίνηση αυτή ξενίζει. Γιατί να "χαρίσει" κάποιος την τεχνολογία την οποία απέκτησε μετά από μακροχρόνια και δαπανήρη έρευνα; Μήπως η Toyota έπαψε ξαφνικά να ενδιαφέρεται για την κερδοφορία της και έβαλε ως πρώτο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος; Μάλλον όχι. Αν και θα ήταν άδικο να αμφισβητηθεί χωρίς στοιχεία η οικολογική ευαισθησία των διευθύνοντων συμβούλων της εταιρίας οι λόγοι για τους οποίους η Toyota προβαίνει σε μία τέτοια ενέργεια είναι μάλλον εμπορικοί. Δηλαδή; 

Αρχικά ας ξεκαθαριστεί ότι χρήση χωρίς πληρωμή δικαιωμάτων δεν σημαίνει και χρήση χωρίς άδεια. Η Toyota δεν εναποθέτει την προστατευόμενη με τα (5.680 παρακαλώ) διπλώματα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία στο public domain. Συνεχίζει να είναι δικαιούχος των διπλωμάτων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν άδεια από την Toyota για τη χρήση της τεχνολογίας, η οποία χρήση μπορεί να μην εξαρτάται από πληρωμή royalties, δεν αποκλείεται όμως να προϋποθέτει αντίστοιχα αδειοδότηση τεχνολογίας του αδειούχου ή άλλο αντάλλαγμα. Δεν θα προκαλούσε έκπληξη και το χρονικά περιορισμένο των αδειών, για λόγους που θα εξηγηθούν πιο κάτω. 

Με αυτή την κίνηση η Toyota επιθυμεί να διευκολύνει και να διευρύνει την παραγωγή και χρήση αυτής της τεχνολογίας με σκοπό τα αυτοκίνητα που κινούνται με υδρογόνο να καταλάβουν ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά. Ο γράφων αντιλαμβάνεται την μεσομακροπρόθεσμη πολιτική που εκκινεί με αυτή την ενέργεια ως εξής:

1. Έχω απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα στη χρήση μίας συγκεκριμένης τεχνολογίας την οποία έχω αναπτύξει. Η τεχνολογία αυτή έχει ελάχιστη ως μηδενική διείσδυση στην αγορά.

2. Διατηρώντας το ίδιο απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα παραχωρώ μη αποκλειστικές άδειες εκμετάλλευσης της τεχνολογίας σε παράγοντες της συναφούς βιομηχανίας. Το γεγονός ότι δεν ζητάω royalties αυξάνει το ενδιαφέρον και διαδίδει τη χρήση της τεχνολογίας που μου ανήκει.

3. Αφού τα προϊόντα που ενσωματώνουν την τεχνολογία έχουν αποκτήσει σεβαστό καταναλωτικό κοινό, σταματάω τη δωρεάν διάθεση της και αποκομίζω τα οικονομικά οφέλη αδειοδοτώντας πλέον έναντι οικονομικού ανταλλάγματος (royalties).

Ανεξάρτητα από τα εμπορικά και νομικά ζητήματα που προκύπτουν, τα νέα είναι καλά για το περιβάλλον. Φαίνεται ότι η πολιτική απεξάρτησης από το πετρέλαιο έχει αρχίσει να ακολουθείται σοβαρά. Η βιομηχανία έχει αντιληφθεί ότι το μέλλον της αυτοκίνησης είναι σε εναλλακτικά καύσιμα. Η τακτική της Toyota το αποδεικνύει περίτρανα.

Γιάννος Παραμυθιώτης, LL.M. [follow: @Paramythiotis_Y]