Τι θα κάνει το lawgrip.net

Το lawgrip.net

1. Θα μιλάει και θα ακούει για τη διανοητική ιδιοκτησία. Ορισμένες φορές και για συγγενείς τομείς του δικαίου (προσωπικά δεδομένα, δικαιώματα στην προσωπικότητα, Information Technology Law).

2. Θα μιλάει στα ελληνικά, κατ΄εξαίρεση μόνο στα αγγλικά, αν συνέβη κάτι στην Ελλάδα, άξιο να επικοινωνηθεί πιο έξω.

3. Θα δημοσιεύει με χαρά άρθρα και απόψεις τρίτων, φτάνει αυτά να εντάσσονται στα ενδιαφέροντά του.

4. Θα προσπαθεί να εκφράζεται απλά, με σκοπό να γίνεται κατανοητό, όσο αυτό είναι δυνατό, και από αναγνώστες χωρίς νομική κατάρτιση. Ζητάει εκ των προτέρων την κατανόησή τους, όταν αυτό δεν θα είναι εφικτό.

5. Θα ανανεώνεται όσο συχνά επιβάλλει η επικαιρότητα και επιτρέπει ο χρόνος του/ων συντάκτη/ών του.

Γιάννος Παραμυθιώτης, LL.M. [follow: @Paramythiotis_Y]