Νέες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας

Πριν από 2 εβδομάδες είχαμε αναφέρει ότι σύμφωνα με έγγραφο που διέρρευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει συγκεκριμένες παρεμβάσεις στο ευρωπαϊκό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας

Σήμερα οι προτάσεις της Επιτροπής παρουσιάστηκαν επίσημα. Περιλαμβάνουν σε γενικές γραμμές τα ζητήματα που αναφέρονται στο έγγραφο που διέρρευσε και χωρίζονται ως εξής:

1. Κανονισμός σχετικά με τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας επί online μεταδόσεων από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς και αναμεταδόσεων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων.

2. Οδηγία για την πνευματική ιδιοκτησία στην ενιαία ψηφιακή αγορά.

3. Κανονισμός και οδηγία σχετικά με τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε προστατευόμενο περιεχόμενο για άτομα με προβλήματα όρασης. 

Όλα τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα εδώ.

Γιάννος Παραμυθιώτης, Δικηγόρος LL.M. [follow: @Paramythiotis_Y]